Kontakty

Grakos s.r.o.
Lukášovská 10
460 15
Liberec 16

Jednatel: Ing. Jiří Kosprd.

Mobil: 602 288 072
Tel+fax: 48 510 47 43
Email: grakos@atlas.cz

IČO: 47784261
DIČ: CZ47784261.

Zpracování a obchod
s kamenem
Kamenické a dlaždičské práce